Leopoldo Zampi

Via Stoppani, 1

Rovereto

+39 0464 423152